Haitiaanse Vereniging In Nederland

Objektif asosyasyon an

Kisa nou vle - Objektif prinsipal asosyasyon an se pote kominote ayisyen an nan Peyiba yo ansanm e ba yo yon plas nan sosyete Olandè a. Anplis de sa, HVIN vle enfòme Olandè yo, an patikilye paran timoun adopte ki soti Ayiti, pou timoun sa yo ka aprann/ fè konesans ak kilti Ayisyen epi tou bay timoun yo enfòmasyon sou peyi kote yo te fèt la.

HVIN vle kontribye nan yon fason pozitif pou ranfòse imaj Ayiti a nan peyi a, epi pou li se yon platfòm pou Ayisyen nan Peyba ak pou tout moun ki renmen e intresese sou kilti Ayisyen. Pou reyalize objektif sa yo Asosyasyon an òganize plizyè aktivite kiltirèl ak sosyal chak ane. HVIN pa ka egziste san sipò ou kòm yon manm.

hvin