Haitiaanse Vereniging In Nederland

Sipò pou HVIN

Lè ou pral vin yon manm
Premyeman se pou li lwa asosyasyon nou an epi komplete fòm anrejistreman nou an. Ou pral resevwa konfimasyon nan men nou ak detay sou manm ou ak kontribisyon ou dwe peye. Enskripsyon ou pral aktive apre lè ou fini peye kontribisyon a. Chak ane li renoivle otomatikman chak 1 janvye ane apre a, sòf si manm la te anile nan tan (avan 1 desanm). Lè ou pral vin yon manm.

HVIN manm (chak ane)
• Manm endividyèl: € 30
• Manm etidyan: € 20
• Jèn manm: € 10 (jiska laj 15 an)
• Timoun: gratis (jiska laj 4 an)
• Fanmi manm: € 50