Haitiaanse Vereniging In Nederland

Hoe gaat het nu? – Nieuwsoverzicht

Omvang schade
Volgens een schatting van de Haïtiaanse burgerbeschermingsdienst (Protection Civile) is het aantal slachtoffers van de aardbeving opgelopen tot boven de 2200. Meer dan 12.500 mensen hebben letsel opgelopen.

RapportOCHA, het bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties, geeft aan dat meer dan 800.000 mensen getroffen zijn door het natuurgeweld en dat 650.000 mensen humanitaire hulp nodig hebben in de vorm van onder andere voeding, drinkwater, onderdak, sanitaire voorzieningen en medische zorg. De getroffenen zelf geven aan vooral behoefte te hebben aan onderdak en medische zorg. De Protection Civile meldt dat meer dan 130.000 gebouwen beschadigd of compleet vernield zijn, waaronder scholen, ziekenhuizen en kerken. Veel mensen slapen nog in de open lucht. Ook veel wegen en bruggen zijn beschadigd door de aardbeving en door landverschuivingen. Dit bemoeilijkt de hulpverlening aan het getroffen gebied. Ook ondervinden hulptransporten hinder van gewapende bendes die delen van de hoofdweg vanuit Port-au-Prince naar het zuiden onder controle hebben.

Tropische storm Grace
De bevolking is dankbaar dat tropische storm Grace Haïti niet vol getroffen heeft. Niettemin is er heel veel regen gevallen. Het orkaanseizoen staat voor de deur en iedereen houdt zijn hart vast wat dit seizoen voor Haïti in petto heeft.

Hulpverlening
De internationale hulp aan Haïti begint op gang te komen. Ondertussen zijn lokale organisaties al twee weken volop bezig om in de steden en dorpen hulp te bieden. Uit het hele land zijn artsen en verpleegkundigen naar het rampgebied toegegaan om hulp te bieden. De onderlinge solidariteit - in het creool uitgedrukt als ‘yon ede lot’  - is groot. Ook door Haïtianen in het buitenland worden veel hulpacties opgezet. In een artikel voor het platform La Chispa schrijft Els Hortensius op dat er nog meer lichtpuntjes zijn: “Verschillende Haïtiaanse NGO’s bouwden huizen in het gebied dat nu door een aardbeving getroffen is. Deze huizen, gebouwd om orkanen te weerstaan, hebben de aardbeving overleefd. Het bewijs dat goed bouwen zin heeft is hiermee geleverd.” Ze merkt daarbij wel op dit ook tegelijkertijd “een teken is aan de wand voor de overheid. Want ondanks waarschuwingen is onveilig en ongecontroleerd bouwen de norm gebleven.”

Medelijden of solidariteit
“Haïtianen willen geen medelijden, maar solidariteit”. Deze zin duikt herhaaldelijk op in de berichtgeving over de aardbeving. Haïti heeft financiële, personele en materiële hulp hard nodig, maar wel vanuit de gedachte dat de Haïtianen zelf de regie in handen houden over de hulpverlening en dat het land niet (opnieuw) aan een noodhulpinfuus komt te liggen.

Onderzoek naar moord op president
De mensenrechtenorganisatie RNDDH heeft onderzoek gedaan naar de moord op president Jovenel Moïse. Hoewel er nog veel vraagtekens zijn, komt wel duidelijk naar voren dat de verschillende diensten die de president moesten beschermen volledig gefaald hebben. Volgens het onderzoek zijn twee leidinggevenden binnen de betreffende diensten betrokken bij de aanslag. Over de motieven wordt nog in het duister getast. De New York Times publiceerde twee weken geleden een artikel waaruit blijkt dat een van die beide leidinggevenden verdacht wordt van drugshandel. De betreffende persoon is na de aanslag in hechtenis genomen.

Corona
Half juli heeft Haïti een eerste grote levering van covid-vaccins ontvangen en is er een klein begin gemaakt met een vaccinatiecampagne. Vanwege de aardbeving is de campagne stopgezet. “Het is begrijpelijk dat het nu voor de autoriteiten van het allergrootste belang is om levens te redden en om de gevolgen van de aardbeving te beperken”, meldde een arts van de Pan Amerikaanse Gezondheidsorganisatie. Het aantal geregistreerde besmettingen en overlijdensgevallen is nog altijd beperkt.

Slecht politiek beleid
Mensenrechtenactiviste Colette Lespinasse reisde naar het zuiden. Ze zag de vernietiging en de ontreddering. Ze schreef: “De rampen die ons telkens overkomen zijn niet natuurlijk, maar zijn het resultaat van slecht politiek beleid en vooral van een groot gebrek aan aandacht voor de bevolking en voor de kwetsbaarheid van dit eiland dat op diverse breuklijnen ligt en zich op de orkaanroute bevindt”