Haitiaanse Vereniging In Nederland

Pop Up Museum of Adoption

2 tot
10 juni 2018
Den Haag
Pop Up Museum of Adoption
Korte Vijverberg 2 (expo 5)

Pop up Museum of Adoption

Op 29 mei 2018, op de ‘Dag van de Geadopteerden’, opende in Den Haag het Pop Up Museum of Adoption zijn deuren. Aanleiding is het 25-jarig jubileum van het Haags Adoptieverdrag. Dit verdrag werd op 29 mei 1993 in het Vredespaleis in Den Haag door 96 landen gesloten om geadopteerden en hun families te beschermen tegen de risico’s van onder meer illegale en slecht voorbereide adopties naar het buitenland.

Het museum is een initiatief van de geadopteerde Rodrigo van Rutte (38) uit Colombia. Naast 25 foto’s van geadopteerden uit het fotoboek ‘Gekleurde Identiteit’ van Ton Hendriks worden er door Ambaum BrandMakers in samenwerking met Stichting Adoptie Nazorg 20 foto’s met verhalen in beeld gebracht van (inter)landelijke geadopteerden, geboorteouders en adoptieouders. In Nederland wonen zo’n 46.000 geadopteerden afkomstig uit 96 landen. Binnen Nederland zijn sinds 1956 ongeveer 16.000 kinderen geadopteerd.

De expositie is ook de start van een twee jaar durend project om zoveel mogelijk geadopteerden met hun ervaringen en gedachten in beseld te brengen. Hun verhalen worden verzameld (#AdoptionStories), zodat iedereen kan weten hoe het is om geadopteerd te zijn. Het eindresultaat wordt gepresenteerd op 29 mei 2020.

Openingstijden
Zaterdag 2 juni - 12:00 tot 18:00 u
Zondag 3 juni - 12:00 tot 18:00 u
Donderdag 7 juni -12:00 tot 18:00 u
Vrijdag 8 juni - 12:00 tot 18:00 u
Zaterdag 9 juni - 12:00 tot 18:00 u
Zondag 10 juni - 12:00 tot 18:00 u
Andere openingstijden op aanvraag.